שולחן משרדי דגם פלאי

רגליים לשולחן במידות ;

150 מק”ט 1200

180 מק”ט 1201

0