< כסאות לחדרי ישיבות | היפר משרד

chair & arm chair

כסאות לחדרי ישיבות

כסא לחדר ישיבות דגם Doron B

כסא לחדר ישיבות דגם Doron B

כסא לחדר ישיבות דגם Polo

כסא לחדר ישיבות דגם Polo

כסא לחדר ישיבות דגם Rali

כסא לחדר ישיבות דגם Rali

כסא לחדר ישיבות דגם Vina

כסא לחדר ישיבות דגם Vina

כסא לחדר ישיבות דגם Niko

כסא לחדר ישיבות דגם Niko

כסא לחדר ישיבות דגם Eden

כסא לחדר ישיבות דגם Eden

כסא לחדר ישיבות דגם Maor

כסא לחדר ישיבות דגם Maor

כסא לחדר ישיבות דגם Maor

כסא לחדר ישיבות דגם Maor